30 april 2021 Meer nieuws

Proef met verduurzamen bollenteelt in Westerveld

In de Drentse gemeente Westerveld is de komende drie jaar een proefproject gepland dat is gericht op het verduurzamen van de bollenteelt. Onder regie van de provincie Drenthe is een programmavoorstel opgesteld. De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen euro.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om 100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen. De andere deelnemende partijen dragen gezamenlijk 500.000 euro bij en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een bijdrage van 600.000 euro gevraagd.

Deelnemers

Het pilotproject in de gemeente Westerveld is opgesteld door HLB research and consultancy in agriculture, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, gemeente Westerveld, provincie Drenthe, waterschap Drents Overijsselse Delta, Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb.Groot.