25 mei 2021 Meer nieuws

Proef transparantere certificering groene stroom

Eneco, CertiQ en FlexiDAO gaan groene stroom tijdsgebonden certificeren in een pilot. Met een tijdsaanduiding kan de garantie worden afgegeven dat de groene stroom binnen hetzelfde uur of zelfs binnen het kwartier wordt geproduceerd en geconsumeerd.  

Zo’n transparanter certificeringssysteem geeft particuliere klanten en bedrijven nauwkeuriger inzicht in de duurzaamheid van hun stroomverbruik. Ze kunnen dan scherpere keuzes maken welke elektriciteit zij willen gebruiken Bedrijven kunnen zo ook hun behaalde duurzaamheidsambities explicieter maken.

Digitale koppeling opwekking en afname

Het huidige certificeringssysteem met Garanties van Oorsprong (GvO’s) biedt niet de mogelijkheid om tijdsgebonden te certificeren en vermeldt nu alleen de start- en einddatum van productie. De pilot betreft een digitale koppeling tussen Windpark Amalia en een elektrische boiler die is aangesloten op het stadswarmtenet in de wijk Ypenburg in Den Haag.

Door tijdsaanduiding van de productie en de consumptie te koppelen sluit dit beter aan op een energiesysteem waarin de balans tussen verbruik en opwek steeds belangrijker wordt door de toename van weersafhankelijke elektriciteitsproductie met zon en wind.

Aanpassen certificeringssysteem

Met het pilotproject onderzoeken Eneco, CertiQ en FlexiDAO hoe data uit verschillende systemen ten aanzien van de stroomproductie en -consumptie kunnen worden gecombineerd. Daarnaast wordt er bekeken hoe de certificering van de tijdsgebonden groene stroom ingepast kan worden in het bestaande wettelijke systeem van GvO’s.

Eerste project in Nederland

Het project is een van de zes projecten wereldwijd die de mogelijkheid van tijdsgebonden groene stroom moet gaan testen. Dit is de eerste project in Nederland.