28 november 2019 Meer nieuws

'Proef lelieteelt in waterwingebieden Ommen veilig'

Waterbedrijf Vitens ziet heel graag dat de proef van lelieteelt in twee waterwingebieden in Ommen doorgaat. Daarbij zouden bollen geteeld mogen worden in grondwaterbeschermingsgebied waar nu een verbod op lelieteelt geldt.

RTV Oost maakte een filmpje over de gewenste proef. Daarin komen Gerben Korten van het drinkwaterbedrijf Vitens en Sjaak Huetink, bollenkweker in Lemelerveld, aan het woord.

Goede afspraken met kwekers

Tegenstanders van de proef zijn bang dat er uitspoeling ontstaat en dat de middelen in het grondwater en misschien wel drinkwater terecht komen. Vitens-woordvoerder Gerben Korten, verzekert dat de proef volkomen veilig is. Stoffen die het waterbedrijf niet wil aantreffen in het grondwater worden dan ook niet gebruikt door de leliekwekers. “Daar zijn met de bollenkwekers afspraken over gemaakt.”  Specialisten van Vitens zullen gedurende de proef de grondwaterkwaliteit in de gaten houden. “Als er ook maar iets geks zou gebeuren, dan grijpen we op dat moment meteen in.” In verschillende gemeenten is lelieteelt wel toegestaan in waterwingebieden. 

Bollenkwekers willen ook dat de proef plaatsvindt en de gemeenteraad er toestemming voor geeft. Sjaak Huetink: “Daar liggen mooie gronden.” Hij geeft in het filmpje aan dat de bollensector elke dag vecht tegen het imago van vroeger, maar de sector is sterk aan het 'vergroenen'. 

Rechtsongelijkheid

Op de gronden in de twee waterwingebieden mogen bijvoorbeeld wel aardappelen en uien geteeld worden. Huetink: “Dat is krom, want er zijn geen specifieke middelen voor de lelieteelt. In de lelieteelt worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt die ook in de overige landbouw worden gebruikt.” Om deze rechtsongelijkheid weg te nemen, heeft de bollensector hier actie op ondernomen. Ook omdat de gemeente Ommen volgens Huetink in dit verbod uniek is.

Als de gemeenteraad instemt, wordt er de komende vijf jaar bollenteelt toegestaan. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt. Om hoeveel hectare grond het gaat, waar de bollensector wat mee opschiet, is niet precies bekend. Dit hangt volgens Huetink af van de jaarlijkse behoefte aan nieuwe percelen en het aanbod hiervan in deze gebieden.