18 november 2022 Meer nieuws

Proef grondbewerking in bollen

Bollenkweker Adri Neefjes plantte deze week in Groshuizen zijn proefperceel grasland, waar hij verschillende grondbewerkingen liet uitvoeren voor het project 'Vitaliteit voor land en plant'. Gezocht wordt naar een alternatief voor glyfosaat. 

Het perceel van de Berkhouter bollenkweker is een hectare en voor het planten was een duidelijke scheiding te zien. Op de linker helft van de grond was vanaf de weg doodgespoten gras te zien, op de rechter helft is niet-kerende grondbewerking (NKG) uitgevoerd: 14 centimeter diep ploegen in combinatie met ruim 20 centimeter diep spitten voor de plantmachine uit.

Water

Neefjes is niet alleen nieuwsgierig of straks een verschil in opbrengst te zien is van het perceel. Vorig jaar ws er overigens geen verschil. "We kijken ook hoe het met water gaat en of er straks nog goed op kunnen." Het gedeelte NKG liet een lichte hergroei van gras zien. Neefjes verwacht dat dit niet voor problemen zorgt. Hij hoopt op een beter bodemleven en stimuleert dat extra door het spuiten van melk. Adri Neefjes werkt samen met zijn broer, die melkveehouder is. De kweker ziet de noodzaak in van het onderzoek. "De kans is groot dat we gras straks niet meer dood kunnen spuiten en dan moeten we een alternatief hebben. Als we tegelijkertijd het bodemleven kunnen verbeteren, is dat mooi."  

Bollenkwekers en melkveehouders

Mechanisatiebedrijf Kramer Burgerbrug verzamelt de bollenkwekers en melkveehouders voor het project. Irene Kramer coördineert de deelnemers, inmiddels doet een aantal combinaties mee aan het project. Op het perceel - met 20 procent humus - steekt ze demonstratief een schop in de grond op de beide delen. In het losse, NKG-deel is korrelige zware grond te zien, waar veel wormen in te vinden zijn. Ook lopen er vele wortelgangen van boven naar beneden. In het vastere, doodgespoten deel lijkt het minder druk in de bodem, maar er is zeker leven onder het gras. "Doodspuiten is het eenvoudigst, maar we moeten ons voorbereiden op nieuwe regels en het wegvallen van middelen. In december zitten alle deelnemers bij elkaar en dan kijken we hoe de ervaringen op de bedrijven zijn."

Bodem verbeteren

Vertify Zwaagdijk monitort de resultaten van het project, dat vorig jaar startte. Gedurende het seizoen is het de bedoeling dat de telers nog zo min mogelijk chemie spuiten tegen onkruid. Nadat de bollenweer  gerooid zijn en onderzocht kan de veehouder de bodem verder verbeteren door bokashi/compost te strooien en/of  kruidenrijk/of divers grasgewas te zaaien. Zo doet de veehouder kennis op over biodiversiteit en kan de bollenteler op het bodemverbeterde land na 5 a 6 jaar weer terugkomen. Het projectteam van 'Vitaliteit voor land en plant' bestaat uit de partners: W.N. Kramer bv, Kruijer Bloembollen,  Neefjes Tulpen, Omgevingsdienst Noord Holland en Klaver Kaas. Green Balance, Team Ecosys, NLG Holland, Cono Kaasmakers, Veehouderij Swaag en Veehouderij Neefjes en Loonbedrijf Blankendaal zijn er als bedrijven ook bij betrokken.