6 december 2017 Meer nieuws

Prijs voor scriptie over organische stof in Zeeuwse akkers

Christiaan Maljaars heeft voor zijn afstudeerscriptie over de ontwikkeling van organische stof in Zeeuwse akkers de Hissinkprijs van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) in ontvangst genomen.

Maljaars schreef de scriptie in opdracht van Eurofins Agro in het kader van zijn opleiding Tuin- en Akkerbouw aan Aeres Hogeschool in Dronten. De prijs werd 24 november uitgereikt.

Data-analyse en bedrijfsbezoeken

Uit de analyse van data van Zeeuwse akkers bleek dat het merendeel van de percelen een dalende tendens in organischstofgehalte liet zien. Een ander deel toonde echter een hogere en stijgende tendens. Maljaars heeft vervolgens negen akkerbouwers bezocht en hen gevraagd naar onder andere het management van de bodem.

Uit deze studie bleek dat alle telers die een positieve organischestofbalans hebben, dat na verloop van jaren ook terug zien in een stijging van hun organischestofgehalte en omgekeerd. Maljaars adviseert daarom om grondonderzoek te benutten voor monitoringdoeleinden en een organischestofbalans op te stellen met een adviseur.

Voldoende ruimte voor aanvoer organische stof van belang

Maljaars benadrukt ook het belang van voldoende ruimte voor de aanvoer van organische stof. Organische stof heeft immers een groot aantal nuttige functies in de bodem. Naast stikstof- en zwavellevering zijn dat onder andere vochtbindend vermogen, verbeteren bewerkbaarheid grond en weerbaarheid.

De NBV Hissinkprijs

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) kent eens per jaar de NBV Hissinkprijs toe, om en om aan een student van een universitaire opleiding en een student van een hbo-opleiding. Het gaat er om wie in de voorafgaande twee studiejaren de beste scriptie of het beste afstudeerverslag heeft geschreven op bodemkundig terrein in de ruimste zin van het woord. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500, - en een jaar gratis lidmaatschap van de NBV.

Christiaan Maljaars is momenteel werkzaam bij Van Iperen. Het onderzoek werd begeleid door Arjan Reijneveld en Karst Brolsma van Eurofins Agro en Bettie Tijsseling en Gera van Os van Aeres Hogeschool in Dronten.