12 april 2022 Meer nieuws

Precisielandbouw in Boskoop

Greenport Boskoop start met Delphy het project precieslandbouw in de boomkwekerij. Er wordt uitgezocht waar de interesses van de kwekers liggen, om vervolgens een programma te starten.

Greenport en Delphy nodigen kwekers uit mee te denken om uit te zoeken waar de focus moet komen. Te denken is aan drones voor waarnemingen en metingen en bestrijding van ziekten en plagen, plaatsspecifieke gewasbehandelingen, monitoren van verschillen in de vochttoestand in een perceel, werken met autonome voertuigen zoals onkruidrobots, of bijvoorbeeld gebruik van plantspecifieke GPS locaties. Op de website van Greenport Boskoop kunnen bedrijven zelf thema’s aandragen.