18 juni 2020 Meer nieuws

Praktijkexamens T-rijbewijs weer begonnen

Het CBR is 15 juni weer begonnen praktijkexamens voor het T-rijbewijs af te nemen. Uit TNO-onderzoek blijkt dat dit met mondkapjes veilig kan.

Verder moeten oppervlaktes die in en buiten de cabine worden aangeraakt, gereinigd worden voor elk praktijkexamen. Ook moet de tractor voor het examen 10 minuten worden gelucht. Voor aanvang moet de kandidaat vijf gezondheidsvragen beantwoorden. Wanneer deze allemaal met ‘nee’ worden beantwoord kan het examen beginnen. Het kan zijn dat de examinator ook nog de temperatuur van de kandidaat opneemt.

Rijbewijs nodig voor studie

Voor leerlingen van diverse agrarische opleidingen is noodzakelijk dat zij het examen voor het T-rijbewijs afleggen. Zo hebben BBL-leerlingen (BeroepsBegeleidende Leerweg) hun T-rijbewijs al vanaf het nieuwe schooljaar in augustus 2020 nodig. Zonder T-rijbewijs zal het praktisch niet mogelijk zijn om een leerbedrijf te vinden.

Jaarlijks neemt het CBR meer dan 5.000 praktijkexamens af voor het T-rijbewijs.