7 juli 2020 Meer nieuws

Pot SDE+ schoon leeg

In de najaarsronde van de subsidie SDE+ hebben 1.160 duurzame energieprojecten geld toegezegd gekregen. Er was 5 miljard euro beschikbaar, er is voor 9 miljard aangevraagd.

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2019 heeft volgens de Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO) 7.525 subsidieaanvragen ontvangen.