14 juni 2019 Meer nieuws

Poster toont ‘juiste handelswijze’ bij inunderen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en de KAVB hebben een poster over inundatie van agrarische percelen gemaakt. Deze helpt telers op ‘een goede manier’ te inunderen, menen de organisaties.

Door de toenemende omvang van inundatie is steeds vaker sprake van (grond)wateroverlast en nemen de risico's voor het watersysteem toe. De hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en de KAVB hebben samen nagedacht hoe ze telers kunnen helpen hun inundatie zodanig in te richten en beheren dat er geen overlast is voor de omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat er geen nieuwe regels komen. Op de poster staat informatie waaraan te denken en wat te regelen om overlast te voorkomen.

Evaluatie

Na het inundatieseizoen komt er een evaluatie met de telers. Daarbij bekijken de organisaties hoe de poster gebruikt is en hoe ze deze verder kunnen verbeteren.

De poster is te vinden op de website van de KAVB.