6 april 2021 Meer nieuws

Poster over heetstook narcis gepresenteerd

Het recept voor de bestrijding van stengelaaltjes in narcis met een heetstookbehandeling is klaar. Peter Pennings, teeltmedewerker van JUB Holland, kreeg 2 april uit handen van teeltadviseur Bob Bisschops van Delphy de eerste poster met de werkwijze uitgereikt.  

De afgelopen jaren hebben WUR en Delphy onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van dit alternatief voor de warmwaterbehandeling. Samen met telers die sortiment en bollen beschikbaar stelden, en bijdragen van onder meer het Narcissenfonds van de KAVB en het onderzoeksfonds van Anthos, kon de bruikbaarheid van deze methode worden onderzocht. Resultaat is een duurzaam alternatief voor de warmwaterbehandeling. Een van de deelnemende bedrijven was JUB Holland. Binnenkort wordt de poster verspreid onder de narcissentelers.