7 juni 2019 Meer nieuws

Plantion tevreden over omzet en resultaat 2018

De algemene ledenvergadering van Plantion gaf 5 juni goedkeuring aan de jaarrekening 2018. Omzet (€ 98,9 miljoen) en resultaat (€ 208 duizend) gaven reden tot tevredenheid.

Algemeen directeur Peter Bakker presenteerde de jaarcijfers 2018. Ook Plantion ondervond de nadelige effecten van het extreme weersverloop, met een koud voorjaar en een lange warme en droge periode. Tegen die achtergrond is Plantion tevreden met de handhaving van de klokomzet op het niveau van 2017. Het onderdeel bemiddeling boekte een omzetdaling. Plantion houdt vast aan haar tarievenbeleid, wat betekende dat sommige klanten hun heil elders zochten. In een groeiende markt ondervond het groencentrum problemen om extra assortiment aan te trekken. De omzet uit digitale kanalen steeg opnieuw (+ 3,4 procent).

Visie op 2025

Bakker praatte de ledenvergadering bij over projecten in het kader van het middellange-termijnbeleid en de visie op 2025. Het streven is dat elke groenprofessional die op zoek is naar een marktplaats met moderne inkoopmogelijkheden én een persoonlijke benadering, Plantion weet te vinden. In dat kader werd een nieuwe pay-off geïntroduceerd: Plantion, verbindend in bloemen en planten.

De jaarrekening en het publieksjaarverslag zijn in te zien op de website van Plantion.