25 juni 2020 Meer nieuws

Plantenpaspoortplicht tijdens vervoer naar dienstverlener

Bij vervoer van bloembollen tussen vestigingen van hetzelfde bedrijf binnen Nederland, is er geen plantenpaspoort nodig. Echter, wanneer bloembollen in opdracht door een dienstverlener worden opgeslagen of behandeld, zijn deze tijdens vervoer wel plantenpaspoortplichtig.

Die duidelijkheid schept de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) over wel of geen plantenpaspoortplicht tijdens vervoer. Volgens Nanda de Block, communicatiespecialist bij de BKD, kwamen hierover vragen binnen. Vanaf 14 december vorig jaar is een plantenpaspoort verplicht voor alle planten bestemd voor opplant (incl. bloembollen), die tussen twee bedrijven in de EU worden vervoerd.

Géén plantenpaspoort nodig bij...

Bij vervoer van bloembollen tussen vestigingen van hetzelfde bedrijf binnen Nederland, is geen plantenpaspoort nodig. Dit geldt ook wanneer het gaat om opslag in een door het bedrijf tijdelijk of permanent gehuurde locatie. In deze situatie is de vestiging voor opslag namelijk onderdeel van het eigen bedrijf, aldus de BKD.

Wel verplicht

Wanneer bloembollen in opdracht door een dienstverlener worden opgeslagen of behandeld, zijn deze tijdens vervoer echter wel plantenpaspoortplichtig. Dienstverleners die in opdracht spoelen of een warmwaterbehandeling verzorgen, zijn een ander bedrijf. Voor het vervoer van en naar deze dienstverlener is een plantenpaspoort dus verplicht. Ook als er geen sprake is van verkoop. Dit geldt ook als bloembollen worden opgeslagen door een dienstverlener.

Registratieplicht

BKD benadrukt dat dienstverleners altijd geregistreerd moeten zijn bij BKD en zij een fytosanitair registratienummer moeten hebben. Wanneer de dienstverlener bloembollen ompakt, moet deze een nieuw plantenpaspoort op de retourvracht aanbrengen. Hiervoor moet een dienstverlener naast geregistreerd, ook geautoriseerd zijn door BKD voor het aanbrengen van plantenpaspoorten.

Gaan de partijen na de verwerking in precies dezelfde verpakking terug naar een vestiging van de eigenaar, dan kan hetzelfde plantenpaspoort worden gebruikt van de levering aan de dienstverlener vóór de verwerking en is dus geen autorisatie nodig.

Op de site van BKD staat alle informatie over het plantenpaspoort.