23 augustus 2019 Meer nieuws

Plant slaat alarm met geur

Planten waarschuwen elkaar met geuren voor bijvoorbeeld plaaginsecten. Wageningen Universiteit (WUR) onderzoekt wat met welke geur wordt doorgegeven en of die geuren middels veredeling in planten zijn te brengen. Dat maakte de universiteit gisteren bekend.

Lastig voor de onderzoekers is dat planten tientallen tot honderden geurstoffen produceren als ze door rupsen worden aangevreten, die allemaal een eigen boodschap bevatten en waarmee onder meer sluipwespen worden aangetrokken. Wel is duidelijk dat planten in de buurt die signalen opvangen, om vervolgens de verdediging aan te zetten. Welke boodschap bij welke vluchtige stof hoort, is nog niet duidelijk.

Betrouwbare signalen

De universiteit probeert de effecten na te bootsen. Sommige geurstoffen blijken betrouwbare signalen die duiden op vreterij, maar andere geurstoffen zijn slechte voorspellers. De betrouwbaarheid wordt deels bepaald door de chemische eigenschappen. Sommige geurstoffen worden onder invloed van ozon en andere stoffen zo snel afgebroken, dat de concentraties heel laag blijven. Dat maakt ze moeilijk te detecteren. Andere geurstoffen blijven juist te lang intact om goede informatie geven over de locatie van de bron. Ook blijkt dat sommige geurstoffen nog geproduceerd worden en in de lucht blijven hangen, nadat de rups al gestopt is met eten. Daar komen sluipwespen op af, maar rupsen zijn er dan niet meer. nog is.

Taal ontcijferen

Met deze studie is volgens WUR een eerste stap gezet in het ontcijferen van de taal van planten. Testen welke stoffen aantrekkelijk zijn voor de natuurlijke vijanden van de rupsen, is nog te vroeg. Wel wordt geprobeerd kandidaatstoffen te identificeren. Zijn die gevonden en getest, dan zou de stof via veredeling door planten geproduceerd kunnen worden. Gewassen met die stoffen kunnen vervolgens worden ingezet om insecten aan te trekken, of juist af te stoten, redeneren de onderzoekers.