24 september 2019 Meer nieuws

Plannen van Royal FloraHolland voor vestiging Eelde

Royal FloraHolland wil van Eelde een toekomstvast veil- en logistiek centrum voor Noord-Nederland en het Noordwesten van Duitsland maken. Daar zijn moderne veil- en verkooptechnieken en een nieuwe manier van logistieke afhandeling voor nodig.

CEO Steven van Schilfgaarde stelde eerder dit jaar al dat Royal FloraHolland ambitieuze plannen heeft met de veiling in Eelde. “Het is positief nieuws. Het is zonde als Eelde verdwijnt. Eelde heeft een belangrijke positie in Noord-Nederland en het Noordwesten van Duitsland. Waarom zouden wij dat opgeven?”

Niet aansluiten op bestaande, verouderde systemen

De locatie Eelde mist momenteel functies die er op andere locaties wel zijn, zoals het door kwekers meegeven van minimum prijzen en klokvoorverkoop. Eelde wordt niet aangesloten op de bestaande, verouderde systemen. Er zijn volgens de veiling 'betere en toekomstvaste manieren voorhanden’. RFH moet investeren in zowel het veilen als in klokvoorverkoop, de logistieke afhandeling en de onderliggende IT systemen.

Basisinfrastructuur voor het plan

Floriday vormt de basisinfrastructuur voor het plan. Daarmee worden later ook andere vormen van overeenkomsten (dealmaking) geregeld. De logistieke dienstverlening wordt losgekoppeld van het veilsysteem (klok).

Meer levermomenten voor kopers

Beeldveilen, klokvoorverkoop en kopen op afstand (KOA) worden ook ingevoerd. Eelde is daarmee de eerste locatie van Royal FloraHolland waar nieuwe handelstechnieken en logistiek worden ingevoerd. Zo zijn er volgens RFH meer mogelijkheden tot groei en na de vernieuwing zijn er meer levermomenten aan kopers mogelijk. De toekomstige landelijke klok en de webbased klok worden uiteindelijk ook bereikbaar vanuit Eelde, zo is de bedoeling. Of de plannen haalbaar zijn, wordt eind dit jaar duidelijk. Zo ja, dan wordt invoering medio volgend jaar nagestreefd. 

Praten over tonen producten bij veilen

RFH gaat eerst met de klant-/kweker-commissie om de tafel om de uitvoering van het plan te bespreken. Gebruik van actuelere foto's, live-beelden, schouwondersteuning voor het veilen en andere manieren voor het echt tonen van producten komen daarbij aan bod.