11 september 2020 Meer nieuws

Plan voetbalcomplex op bollengrond opnieuw op agenda

De gemeente Bergen heeft een extra vergadering over het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef ingepland op 22 september. Dat is opmerkelijk aangezien de Raad van State het plan voor een nieuw voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef een jaar geleden heeft vernietigd.

Mart Brouwer de Koning, voorzitter van LTO Noord afdeling Kennemerland-Zaanstreek, is verbaasd. Hij laat weten dat hij geen inzage in de stukken heeft. “Als de Raad van State het plan heeft vernietigd, moet feitelijk alles opnieuw. Ook het onderzoek.”

Besluit op 29 september

Voor de vergadering heeft wethouder Klaas Valkering de oorspronkelijke procedure aangepast. Hij geeft in een lokale krant aan dat er genoeg aanknopingspunten zijn om ‘vormfouten’ dusdanig aan te passen, dat een volledige procedure met een terinzagelegging onnodig is. Na de vergadering neemt de gemeenteraad op 29 september een besluit.

Toen precies een jaar geleden, op 11 september 2019, de Raad van State uitsprak geen toestemming te geven voor het nieuwe voetbalcomplex, gaf de gemeente Bergen aan niet te weten of ze zich bij het besluit zouden neerleggen. In de gemeente zijn al eerder afgekeurde projecten nieuw leven ingeblazen.

Uitspraak Raad van State

Vorig jaar is het plan voor het voetbalcomplex afgewezen vanwege het ontbreken van duidelijkheid over de compensatie van de extra stikstofdepositie in natuurgebieden die het plan wellicht veroorzaakt. Daarnaast was de compensatie van bollengrond onvoldoende volgens de Raad van State.

De gemeente Bergen wil aan de Egmonderstraatweg onderdak bieden aan de drie fuserende voetbalclubs Egmondia, Zeevogels en Sint Adelbert. Deze locatie roept weerstand op bij omwonenden en agrarische ondernemers om meerdere redenen. Deze variëren van behoud van open entree tot drukte op de weg en geluidsoverlast.