22 november 2019 Meer nieuws

Pioenenkwekers hard geraakt door WAB

"Van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari in gaat, worden ondernemers die veel werken met tijdelijke contracten niet vrolijk." Dit zei Peter Baltus van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw dinsdag in Bovenkarspel tijdens de landelijke informatiebijeenkomst voor pioenenkwekers.

Naar de middagbijeenkomst, georganiseerd door Agrifirm-GMN, CNB en vakgroep LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen, kwamen zo’n 170 belangstellenden.

'Draai om de oren'

De achterliggende bedoeling van de WAB is dat het kabinet vast dienstverband wil stimuleren door het wat goedkoper te maken en door tijdelijke contracten juist duurder te maken. Baltus: “Jullie krijgen echt een draai om de oren met de WAB. De loonkosten worden gemiddeld 5 procent hoger voor tijdelijke arbeid. Dat komt voor een gedeelte door de hogere WW-premie, maar de kosten voor een transitievergoeding tikken het hardst door." Dagvoorzitter Aad Vernooy uitte ook zijn irritatie over de WAB: “De zoveelste nieuwe wet. Al zegt de overheid al tien jaar dat ze met minder regels komt. Er komen alleen maar regels bij."

Hogere WW-premie

Pioenenkwekers zijn seizoenkwekers die juist veel met seizoenarbeid te maken hebben. De verplichte transitievergoeding bij kortdurende contracten en de hogere WW-premie hakken er bij hen flink in. De WW-premie stijgt met een kleine één procent ten opzichte van nu. Daarnaast gaat de hogere WW-premie ook gelden voor oproepovereenkomsten en voor mensen die een jaar- of anderhalfjaarcontract hebben. Een kleine meevaller is er ook: de hogere WW-premie geldt niet voor werknemers jonger dan 21 jaar die maximaal gemiddeld 12 uur per week werken of voor een BBL’er (iemand die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt). Voor hen blijft de lagere WW-premie gelden. Baltus: “Dus uw zaterdaghulpen blijven veelal onder de lage WW-premie vallen.”

Rekentool berekening transitievergoeding

Per 1 januari 2020 maken werknemers al vanaf dag één aanspraak op een transitievergoeding als het contract afloopt. Dit geldt voor alle soorten dienstverbanden, dus ook voor piekarbieders, seizoenarbeiders, vakantiewerkers en zaterdaghulpen. De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Met de rekentool van de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) kunnen kwekers eenvoudig een berekening maken van die verschuldigde transitievergoeding. Baltus: “Beëindig je als werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld een piekarbeider die acht weken werkt en daarna niet meer, dan moet je een transitievergoeding betalen. De transitievergoeding bij zo’n piekarbeider komt dan uit op ongeveer 80 euro. Dat is best wat.”

Baltus gaf tijdens de bijeenkomst verschillende tips hoe ondernemers slim kunnen omgaan met de WAB. Door de WAB veranderen ook de regels die gelden voor oproepkrachten, ontslag en payrolling.

Het advies van Baltus aan kwekers is dat als zij vragen hebben over de WAB, zoals wat te doen met bepaalde contracten van werknemers, hierover met de Werkgeverslijn te bellen. "Wij geven u gratis advies. Bij uw accountant gaat de teller waarschijnlijk meteen lopen." 

Op de site van de Werkgeverslijn staat een dossier over de WAB.