8 maart 2018 Meer nieuws

Perceelsaangifte staat klaar

De percelen uit 2017 zijn voor u klaargezet voor het seizoen 2018. Deze zijn alvast voor u ingevuld op www.mijnnaktuinbouw.nl.

Gegevens controleren en aanpassen

U kunt uw gegevens controleren en eventueel aanpassen. U geeft het areaal dat u beteelt op in are. Hierover betaalt u de areaalbijdrage. Ook kunt u nieuwe percelen toevoegen en oude laten vervallen. Doe de aangifte voor 1 juni. Dan begint het keurseizoen.

Vaste planten, Freesia en Nerine met formulier

De partijaangifte voor vaste planten, Freesia en Nerine gaat met Excel-formulieren. Deze zijn aan de betreffende bedrijven gezonden. Houd rekening met de juiste naamgeving van rassen. Als deze niet bekend zijn bij VARB of Edibulb, wordt het formulier retour gezonden. U kunt dan alsnog de juiste rasbenaming kiezen, het ras registreren en opgave doen of de partij laten vervallen.

Hulp bij invullen

Met vragen kunt u terecht bij de teamadministratie Keuringen. Telefonisch kan dat maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op 071 - 332 62 88. Mailen mag ook: keuringen@naktuinbouw.nl.

Als u moeite heeft met het invullen van de perceelsaangifte, kunt u een afspraak maken met de helpdesk. Tot 1 juni kunt u op dinsdag- en donderdagavond kosteloos hulp krijgen.