13 april 2021 Meer nieuws

PCR-toets voor Fusarium in tulp

Twee studenten van de Hogeschool Leiden en BQ Support werken aan een PCR-toets die Fusarium in partijen vroegtijdig aantoont. De verwachting is dat de toets in juni 2021 gereed is.

Stan Aanhane en Diederik Mud van de Hogeschool Leiden leggen, als onderdeel van hun afstudeerproject, momenteel de laatste hand aan de toets.

Kwantitatieve toets

Als de PCR-toets gereed is, betekent dat volgens de studenten een grote stap voorwaarts in de zuuraanpak in tulpen. “Met de huidige diagnostische test, waarbij de schimmel moet worden opgekweekt, duurt het zo’n twee tot drie weken voordat het resultaat bekend is”, zegt Aanhane. "Als teler wil je echter zo snel mogelijk uitsluitsel hebben om voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen en keuzes te maken. Daarnaast is de huidige test via opkweken niet geschikt voor een kwantitatieve toets. De PCR-toets voorziet daar wel in doordat we een snelle inschatting kunnen maken van het te verwachten percentage.”