10 april 2021 Meer nieuws

PAWW-regeling opnieuw bezien

De werkgeverscommissie van de LTO-vakgroep Bomen Vaste Planten en Zomerbloemen evalueert dit najaar over hoe ze verder wil met de PAWW, de regeling waarbij werklozen langer een ww-uitkering krijgen, tot drie jaar in plaats van wat wettelijk is, twee jaar.

De PAWW is een voortvloeisel uit de cao en het Sociaal Akkoord. Eind dit jaar loopt de PAWW af. Voor die tijd moeten de sociale partners bepalen hoe ze hiermee verder willen.

Administratieve last

De PAWW wordt door alle agrarische sectoren gevolgd. Ze is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW, namelijk van 3 naar 2 jaar te compenseren, aldus Jan van Leeuwen, portefeuillehouder Sociaal en economisch beleid van de LTO-vakgroep. De PAWW is de verzekering voor het derde jaar WW en wordt geheel betaald door de werknemer. Voor de werkgever is het een administratieve last.

'Weinig gebruik van gemaakt'

De vraag is nu of sociale partners die verzekering voor het derde jaar WW willen aanhouden. Volgens Van Leeuwen, wordt er van deze PAWW-regeling in bomen, vaste planten en zomerbloemen erg weinig gebruik gemaakt. “Aan de ene kant hebben medewerkers die een baan verliezen in onze sector vrij snel weer een baan. Aan de andere kant komen heel weinig werknemers ervoor in aanmerking; je moet vaak een zeer lange periode aaneengesloten periode gewerkt hebben, vaak tientallen jaren. De duur van de WW-uitkering is immers gekoppeld aan deze aaneengesloten arbeidsperiode.”

Uiteindelijk bepalen de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties gezamenlijk hoe zij verder willen met de PAWW.