3 juli 2019 Meer nieuws

Patrick Bramer directeur LTO Bedrijven

Patrick Bramer volgt per 1 september Joop Jorritsma op als algemeen directeur van LTO Bedrijven. Jorritsma moest de onderneming onlangs om gezondheidsredenen verlaten.

De aandeelhouders LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben ingestemd met de benoeming van Bramer. ‘Samen met medewerkers, management-team, aandeelhouders en partners gaat Bramer werken aan de verdere uitbouw en vernieuwing’’, zegt voorzitter Siem Korver van de Raad van Commissarissen.

Hoofdredacteur en uitgever

Bramer (1983) is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst en uitgever bij AgriPers, het dochterbedrijf van LTO Bedrijven. Eerder had Bramer uitgeeffuncties binnen Reed Elsevier.“Met veel energie en oog voor synergie tussen de activiteiten spant LTO Bedrijven zich in om op het terrein van verduurzaming, digitalisering en financieel voordeel bij te dragen aan het verdienmodel van boeren en tuinders’, zegt Bramer.

Dochters van LTO Bedrijven

LTO Bedrijven is een onderneming die de leden van Land- en Tuinbouw Organisaties producten en diensten levert. LTO Bedrijven omvat de dochterbedrijven AgriPers, LTO Ledenvoordeel en LTO Arbeidskracht en heeft deelnemingen in LTO Verzekeringen, GreenlinQdata, Bioscope en Energie van Boeren.