13 juni 2018 Meer nieuws

Partners gezocht voor onderzoek eenrichtingsysteem hyacint

WUR Glastuinbouw in Bleiswijk zoekt voor een onderzoek naar een nieuw teeltsysteem voor hyacinten partners die hierin willen participeren. Het gaat hierbij om een zogenoemd eenrichtingsysteem waarbij in één lijn uitgangsmateriaal onder geconditioneerde omstandigheden wordt opgekweekt tot leverbare bollen.

Grote kans op ziekten en plagen

De huidige hyacintenteelt vindt volledig plaats in de grond in het open veld en vergt vier tot vijf jaar voordat uitgangsmateriaal is uitgegroeid tot leverbare bol. Deze manier van telen levert een grote kans op ziekten en plagen op. Deze manier van cyclisch telen wil WUR Glastuinbouw doorbreken met een eenrichtingsysteem. Hierbij wordt het uitgangsmateriaal zo lang mogelijk onder gecontroleerde omstandigheden gekweekt, zodat het gebruik van chemische middelen overbodig wordt.

Middelenbesparing

Naar verwachting is alleen het laatste teeltjaar in de volle grond nodig om de bollen uit te laten groeien tot leverbaar. Als dit op de traditionele manier gebeurt, levert dat volgens WUR Glastuinbouw al een middelenbesparing op van 60-70 procent. Met de opgedane kennis in het project Teelt de grond uit en de inzet van mycorrhiza’s is het mogelijk om de milieubelasting nog verder te verlagen.

WUR Glastuinbouw is voor dit project op zoek naar partners. Aanmelden kan via de website van WUR. 

Het project is onderdeel van het project Vitale Teelt, waarin WUR samenwerkt met KAVB en twee Greenports.