10 november 2020 Meer nieuws

Particulier koopt meer gewasbeschermingsmiddelen

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren is in de periode 2014-2019 gestegen. Dit blijkt uit het rapport ‘Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ van het RIVM van dit jaar.

De maatregelen die genomen zijn in het kader van de in 2017 gesloten Green Deal ‘Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ lijken niet tot een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren geleid te hebben. Sterker nog, in 2017 was er een grote toename in het gebruik. Wel blijkt uit de verkoopcijfers duidelijk dat er verschuivingen zijn in het gebruik, aldus het rapport.

Particulieren kochten vooral onkruid- en insectenbestrijdingsmiddelen. Opvallend hierbij is dat zij meer onkruidbestrijdingsmiddelen zonder glyfosaat kochten. Dit kan komen door de discussies in de media over de schadelijke effecten van glyfosaat op het milieu en onze gezondheid. Uit consumentenonderzoek blijkt dat twee van de vijf Nederlanders met een tuin geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Zij trekken het er met de hand uit of doen er niets tegen. Het aantal tuinbezitters dat wel onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt, is wat gedaald. Echter, zij gebruiken in plaats daarvan wel steeds meer azijn wat schadelijk kan zijn voor mens en milieu.

Piek in verkoop door discounters

De stijging in de aankoop van herbiciden is mede het gevolg van de verkoop van deze producten in discountwinkels in met name 2017. Zij bieden deze producten tegen een lagere prijs aan en in grote verpakkingen en dit zijn in veel gevallen ook nog concentraten. Verkoop bij discounters zou leiden tot meer impulsaankopen.

Uit de verkoopcijfers van insecticiden blijkt tussen 2016 en 2018 bijna een verdubbeling van de verkoop, die aanhoudt tot in 2019. Uit de verkoopcijfers is niet duidelijk wat hier de oorzaak voor is. Mogelijk speelt het weer hier een factor maar dat verdient nader onderzoek. 

De totale verkoopcijfers van alle gewasbeschermingsmiddelengroepen bij elkaar laten een grote toename in 2017 zien. In 2018 en 2019 neemt het weer af. Echter, de totale hoeveelheid verkochte gewasbeschermingsmiddelen is in 2019 nog steeds hoger dan in de periode 2014-2016. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er eerder meer dan minder gewasbeschermingsmiddelen door particulieren worden gekocht.