18 november 2022 Meer nieuws

Overtredingen huisvesting migranten

Uit een grootscheepse controle van de huisvesting van arbeidsmigranten afgelopen donderdag in het Westland blijkt dat in een aantal gevallen de leefomstandigheden erbarmelijk waren. Dat meldt de gemeente Westland.

De gemeente controleerde met veiligheids- en zorgpartners, waaronder de politie, brandweer, Omgevingsdienst Haaglanden, Nederlandse Arbeidsinspectie en het Sociaal Kernteam Westland het glastuinbouwgebied. Er zijn volgens Westland meerdere overtredingen aan het licht gekomen, met in een aantal gevallen erbarmelijke verblijfsomstandigheden.

Sluiten

Op 23 percelen is elk bouwwerk gecontroleerd. In drie gevallen was de situatie dermate ernstig dat zogeheten spoedeisende bestuursdwang is toegepast. De mogelijkheid tot overnachting is direct beëindigd door de ruimtes te sluiten en te verzegelen. De gemeente heeft de betrokken bewoners onderdak aangeboden in het Fletcher Hotel Naaldwijk. Arbeidsmigranten die gisteren niet thuis waren, kunnen alsnog hulp krijgen van de gemeente.

Malafide

NRC meldt vandaag dat de Arbeidsinspectie schat dat landelijk 1 op de 7 uitzendbureaus moedwillig te wet overtreedt. Het gaat dan om circa 2.500 bedrijven. Het is een schatting omdat de inspectie nog niet alle bureaus heeft gecontroleerd. Huisvesting wordt vaak door de bureaus geregeld. Eerder deze maand maakte Zembla de reportage 'Niet in mijn achtertuin' en meldde het programma dat gemeenten en omwonenden vaak dwarsliggen bij de huisvesting, waardoor de problemen aanhouden. 

Foto ter illustratie.