12 november 2020 Meer nieuws

Oud-KAVB-voorzitter Veldhuijzen van Zanten overleden

Dinsdag 10 november is in zijn woonplaats Bergen de heer Jan Veldhuijzen van Zanten overleden. Hij is 93 jaar geworden. Hij was van 1987 tot en met 1992 voorzitter van de KAVB.

Jan Veldhuijzen van Zanten groeide op in Enkhuizen, waar hij in het voetspoor trad van zijn vader, die directeur was van Sluis & Groot. Jan trad na de Tweede Wereldoorlog toe tot dit bedrijf, waarvan hij tot zijn terugtreden in 1987 deel uitmaakte van de directie.

In de jaren dat hij voorzitter was van de KAVB, zette hij zich in voor het verhogen van het peil van de veredeling. Zijn kennis uit de zaadwereld was daarbij een belangrijke drijfveer. Via lezingen en artikelen informeerde hij de leden over zaken als kwekersrecht en biotechnologie.

Toen eind jaren tachtig er vanuit de maatschappij steeds meer kritiek kwam op het middelengebruik in de bloembollensector, stelde Jan Veldhuijzen van Zanten voor om sector en critici met elkaar te laten werken aan oplossingen. Het werd het begin van het nog steeds bestaande Milieuplatform. Ook kwam er onder zijn leiding een reorganisatie van de vereniging zelf van de grond. Daarbij werd de rol van de kringen versterkt in het Hoofdbestuur en kregen de kringen meer professionele ondersteuning.

Bij zijn afscheid in 1992 werd hij benoemd tot erelid. Ook na deze periode bleef hij actief in de bloembollensector. Zo werd hij voorzitter van de Stichting Hortus Bulborum in Limmen. Onder zijn leiding lukte het om de grond rondom de Nederlandse Hervormde Kerk van Limmen permanent te verwerven voor het opplanten van de gehele collectie. Daarbij was tevens de bouw van een professionele ontvangst- en bewaarruimte nodig, die gestalte kreeg in een nieuwe bollenschuur met klassieke gebroken mansardekap.

Hij bleef betrokken bij de sector, door de jaarlijkse ledenvergadering te bezoeken en Keukenhof te bezoeken. En aan de vele vrienden en kennissen deelde hij jaarlijks amaryllisbollen uit.

De dankdienst voor zijn leven is maandag 16 november vanaf 15.00 uur online te bekijken. Hier kunt u ook online condoleren en herinneringen delen.