23 juli 2019 Meer nieuws

Oppervlaktewater Bleiswijk steeds beter

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de afgelopen maanden met glastuinders in het noordelijk deel van Bleiswijk op zoek gegaan naar oorzaken van vervuiling van het water. Er werden meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gevonden, maar de concentraties dalen.

Dit bleek uit de resultaten van het onderzoek dat het Hoogheemraadschap samen met de gemeente Lansingerland en Glastuinbouw Nederland heeft gepresenteerd aan de ondernemers.

Aangesloten op de riolering

Het hele glastuinbouwgebied rondom Bleiswijk is aangesloten op de riolering. Toch bleek uit metingen dat er nog steeds vervuilende stoffen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater werden gevonden. Dit geldt voor meststoffen, maar in het bijzonder voor gewasbeschermingsmiddelen.

‘We zien de concentraties afnemen’

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “Na de gebiedsgerichte aanpak in het eerste deel van de polder Bleiswijk zijn er nog steeds meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te vinden in het oppervlaktewater, maar we zien de concentraties wel afnemen. Een mooi resultaat in een toch korte periode.”

Actie bij de tuinders

Om de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen helemaal terug te dringen is er nog steeds actie bij de tuinders nodig. Belangrijk is dat de waterkringloop bij de bedrijven wordt gesloten. In dat geval zijn er helemaal geen lozingen meer.

Het hoogheemraadschap gaan nu de gebiedsgerichte aanpak met de ondernemers uitbreiden in het zuidelijke deel van de polder. In het noordelijke deel blijft het de waterkwaliteit controleren en samen met de tuinders werken aan schoon water.

Doel van gebiedsgerichte aanpak

De gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren door lozingen die te veel voedingsstoffen (mest) en eventuele restanten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten terug te dringen.