9 mei 2018 Meer nieuws

Opnieuw kostendaling duurzame energie in najaarsronde SDE+

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 projecten.

Massale inschrijving zonne-energieprojecten

Opvallend is dat de kosten voor wind op land blijven dalen. Wat verder opvalt is de massale inschrijving door zonne-energieprojecten (zon-PV), met maar liefst 3.945 projecten.

Met de SDE+ levert het kabinet een bijdrage aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Samen met de partners van het Energieakkoord zet het kabinet de komende jaren stappen om de energievoorziening in Nederland verder te verduurzamen tegen zo laag mogelijke kosten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met zes miljard euro.

Minder subsidie nodig

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling waar wordt ingezet op de meest kostenefficiënte oplossingen.

Regeling werkt als een veiling

De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van consumenten en bedrijven. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

Subsidie voor het onrendabele deel

De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

Ondersteuning van 34.000 projecten

Sinds 2008 zijn via de SDE en SDE+ circa 34.000 subsidiebeschikkingen voor duurzame energieprojecten verstrekt. Circa 41 procent van deze projecten is inmiddels gerealiseerd, 33 procent van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. De SDE+ regeling kent strenge voorwaarden voor energieopbrengst, financiering en eist spoedige realisatie. Om die reden is bij 25 procent van de projecten de subsidiebeschikking alsnog ingetrokken. Ontwikkelaars waarvan de aanvraag is afgewezen, kunnen in volgende rondes een verbeterde aanvraag indienen.

Meer informatie

Alle SDE+ projecten uit de najaarsronde 2017 zijn te bekijken op de interactieve kaart van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert.