6 augustus 2018 Meer nieuws

Open dag Innoventis over lelie en Zantedeschia

Onderzoekcentrum Innoventis houdt vrijdag 31 augustus een open dag waarbij lelie en Zantedeschia centraal staan. De open dag telt mee voor verlenging van de spuitlicentie, thema Teelt.

In lelie zijn proeven te zien met aaltjes-, virus-, onkruid-, woeker- en fusariumbestrijding. Ook is een vergelijking gemaakt tussen dompelen en schuimen. Verder liggen er proeven met bemesting en bodemverbetering.

Vitaliteitsproeven Zantedeschia

In Zantedeschia zijn vitaliteitsproeven gedaan om Altenaria het hoofd te kunnen bieden. Er is onderzoek gedaan naar het afrijpen en afsterven van het gewas en naar onkruidbestrijding en bodemverbetering.

Verder zijn er demonstraties van het coaten van bollen en van precisielandbouw en is er een toelichting op de ontheffing voor de inzet van ECA-water als bolontsmetting.

Tijd en locatie

De open dag begint 31 augustus om 9.15 uur. De hele dag zijn er rondleidingen langs de proefvelden, begeleid door de adviseurs van GMN. Tussen 12.00 en 13.00 uur is er een lunch verzorgd en om 17.00 uur is de sluiting. De open dag vindt plaats aan de Zandvaart 5a in Breezand.

Verlenging spuitlicentie

Het bezoek aan deze open dag kan meetellen als dagdeel voor de verlenging van uw spuitlicentie, met het thema Teelt. Voor deelnemers aan de licentieverlenging start het programma om 9.30 en 13.00 uur. De licentieverlenging wordt georganiseerd in samenwerking met Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Om het bezoek te laten meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie is aanmelden nodig. Bij digitale aanmelding bedragen de kosten € 35, bij aanmelding ter plaatse € 45.