3 mei 2022 Meer nieuws

Oorlog: problemen bij mechanisatie

De mechanisatiebedrijven kampen met forse prijsstijgingen van machines en onderdelen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat blijkt uit een enquête onder 200 leden van mechanisatiebranche-organisatie Fedecom.

Bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven ziet 'grote tot zeer grote gevolgen' van de oorlog. Prijsstijgingen en vertraagde leveringen van machines en onderdelen zijn de grootste problemen, die soms tot knelpunten leiden bij de voorjaarswerkzaamheden bij de klanten. 'Afnemers en leveranciers ervaren dat prijsstijgingen de pan uitrijzen en dat dit de onderlinge relatie onder druk zet. Prijsstijgingen van 20 tot 30 procent van de geplande leveringen zijn geen uitzondering. Ook zien steeds meer leveranciers dat klanten onzekerder worden over hun investeringsplannen als gevolg van de voortdurende oorlog', meldt Fedecom.

Omzetdaling

De prijsstijgingen gecombineerd met de hogere energiekosten leiden naar verwachting tot een omzetdaling tot 30 procent, verwacht 77 procent van de bedrijven. Fabrikanten zijn volgens de branche-organisatie somberder dan dealers. De mechanisatiebedrijven verwachten de prijsstijgingen niet volledig door te berekenen in de afzetprijs. Fabrikanten en dealerbedrijven proberen volgens Fedecom de gevolgen van vertragingen in de leveringen en de snel stijgende prijzen op te vangen. Dat doen ze onder meer door indexatie van prijzen in offertes, het verkorten van de looptijd van de offertes en door het gesprek met de opdrachtgever aan te gaan.

Pijn verdelen

De mechanisatiebedrijven willen dat de verschillende schakels in de keten een deel van de vertraging in leveringen en de prijsstijging opvangen, om de pijn te verdelen. Volgens directeur Gerard Heerink van Fedecom gebeurt dat ook. "Dat valt te concluderen uit de dalende brutomarges van machinefabrikanten en dealerbedrijven in de afgelopen twee kwartalen. Hoewel machineleveranciers zich in allerlei bochten wringen om de afnemers tijdig en tegen verantwoorde prijzen te bedienen, valt er op dit moment beperkt zekerheid te bieden. Marktexperts verwachten dat de verstoring van prijzen, logistiek en dus de goederenleveringen nog tot in 2023 zal voortduren."

'Leveringsvoorwaarden respecteren'

Ruim 60 procent van de deelnemers aan de enquête wil aanvullende maatregelen. Gedacht wordt aan meer transparantie in kostprijsberekeningen, gebruik van benchmarks en aanvullende afspraken in het uitbrengen van en omgaan met offertes. De Mededingingswet laat dat nauwelijks toe. Heerink roept op de 'rechten en plichten en leveringsvoorwaarden met wederzijds respect juist te hanteren'.