3 december 2018 Meer nieuws

Ook najaar erg droog

Na de droge zomer hield de droogte ook dit najaar aan. Normaal valt in de meteorologische herfst (september, oktober en november) totaal 243 mm neerslag. Deze herfst bleef de neerslag beperkt tot 115 mm. Daarmee komt dit jaar op de vijfde plek van droogste herfsten.

Door laagwater op de rivieren dringt zeewater verder het land binnen dan andere jaren. Hierdoor lopen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied op. Ook in het IJsselmeer is sprake van (lichte) verzilting (170 mg per liter). Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk terug te dringen.

De grondwaterstand is onverminderd laag. Dit zal zich pas herstellen bij langdurige neerslag.

Lees voor de actuele stand van zaken de droogtemonitor op de website van Rijkswaterstaat.