14 juni 2019 Meer nieuws

Ook Bloemenbureau stopt sponsoring versiering Vaticaan

Bloemenbureau Holland zal de Paasbloemenversiering op het Sint-Pietersplein in Rome niet langer sponsoren. Eerder gaf FloraHolland al te kennen te stoppen met sponsoring.

Na jarenlang een royale bijdrage te hebben geleverd, heeft het bestuur van Bloemenbureau Holland besloten er niet langer mee door te gaan.

Past niet in strategie

De reden voor de stopzetting is dat het Bloemenbureau een duidelijke focus heeft om het beschikbare budget zo effectief mogelijk in te zetten. Ze kiest daarbij voor activiteiten die gericht zijn op de kernlanden en die in lijn zijn met de strategische Groeithema’s. Daarnaast moeten deze activiteiten door middel van shopper-activaties de consument kunnen verleiden tot het aankopen van meer bloemen en planten.

Op basis van deze strategie is besloten de sponsorbijdrage aan de Paasbloemversiering te beëindigen. Dit staat los van het eerdere besluit van Royal FloraHolland om ook te stoppen met deze sponsoring, geeft BBH aan.

'Hopelijk andere sponsoren'

Dennis van der Lubbe, algemeen directeur Bloemenbureau Holland: "Ik wil graag benadrukken dat er altijd op een plezierige manier met Paul Deckers is samengewerkt. Wij hopen dan ook van harte dat deze activiteit met steun van andere sponsoren voort kan blijven bestaan. " Decker is verantwoordelijk voor de bloemenversiering op het Sint-Pietersplein.