3 december 2018 Meer nieuws

Ontwikkelingsplan Floriade vastgesteld

De gemeenteraad van Almere besluit op 6 december over het definitieve Ontwikkelingsplan van de Floriade. Dan wordt ook duidelijk of de gevraagde extra 7,2 miljoen euro voor de realisatie van Floriade Almere 2022 en de Floriadewijk er komt.

Als de raad in meerderheid instemt en ook Amvest Vastgoed akkoord is, dan kan snel overgegaan worden tot het sluiten van een Ontwikkelingsovereenkomst. Begin 2019 kan Amvest dan starten met het bouwrijp maken van het Floriadeterrein. Vanaf dat moment is het Floriadeterrein dus een bouwterrein en niet openbaar toegankelijk.

Medio 2019 start de bouw van de eerste vastgoedobjecten. Hiermee wordt gelijk een basis gelegd voor de stadwijk, die na de expo op het terrein verrijst.