11 juni 2018 Meer nieuws

Ontwerpbesluit fungicide Tellus ter inzage

Het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van Tellus op basis van werkzame stoffen die niet eerder in Nederland zijn toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, ligt het ontwerpbesluit twee weken ter inzage.

Niet eerder toegelaten werkzame stoffen

Tellus is op basis van de werkzame stof Trichoderma gamsii ICC080 en Trichoderma asperellum ICC012. Het middel is aangevraagd als schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in de teelt van groenten, fruit, snijbloemen en potplanten. De werkzame stoffen Trichoderma gamsii ICC080 en Trichoderma asperellum ICC012 zijn niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten, vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Het ontwerpbesluit is te vinden op de website van het Ctgb. De terinzagelegging eindigt op 25 juni 2018.