1 augustus 2018 Meer nieuws

Meer onttrekkingsverboden; zelfs drie verboden onttrekking grondwater

Het aantal waterschappen dat een geheel of gedeeltelijk onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater heeft ingesteld is opgelopen naar dertien van de 21 waterschappen in Nederland. Verder zijn er nu ook drie waterschappen die beregeningsverboden uit grondwater verbieden.

De Unie van Waterschappen telde afgelopen maandag dertien waterschappen die onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater hebben ingesteld. Op de sites van de betreffende waterschappen is meer informatie te vinden.

Deze waterschappen hebben beregeningsverboden uit oppervlaktewater ingesteld:

1.           Waterschap Drents Overijsselse Delta

2.           Waterschap Rijn en IJssel

3.           Waterschap Vechtstromen

4.           Waterschap Rivierenland (verbod ingesteld in bepaalde tijdvakken)

5.           Waterschap Scheldestromen

6.           Waterschap Aa en Maas

7.           Waterschap Brabantse Delta

8.           Waterschap De Dommel

9.           Waterschap Limburg

10.         Waterschap Vallei en Veluwe

11.         Wetterskip Fryslân

12.         Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (alleen op Texel)

13.         Waterschap Hunze en Aa’s

 

De onderstaande waterschappen hebben beregeningsverboden uit grondwater ingesteld:

1.           Waterschap Rijn en IJssel

2.           Waterschap Vechtstromen

3.           Wetterskip Fryslân