3 mei 2022 Meer nieuws

Onrust rond handhaving bollenbestemming Teylingen

Het CDA in Duin- en Bollenstreekgemeente Teylingen vindt dat de handhaving bij oneigenlijk gebruik van bollengrond moet worden aangepast. In een lopende procedure bepaalde de voorzieningenrechter dat een bollenschuur niet perse voor 'bollengerelateerde activiteiten' gebruikt hoeft te worden.

In het Leidsch Dagblad staat dat de gemeente moet stoppen met de handhaving: volgens de rechter moeten grond en schuur volgens het bestemmingsplan dan wel bollengerelateerd zijn, maar in werkelijkheid is dat niet haalbaar en dan is handhaving niet redelijk.

Onrust

Het handhavingsbeleid rond oneigenlijk gebruik van bollengrond en -schuren zorgt in de Duin- en Bollenstreek voor onrust. De uiteindelijke uitspraak over de schuur in Teylingen kan nog even duren en de gemeente Teylingen is niet van plan het beleid aan te passen voordat de uitspraak in de bodemprocedure er is. In het Noordelijk Zandgebied speelde de kwestie in het verleden ook, totdat gemeenten besloten om soepeler om te gaan met het bestemmingsplan om verpaupering van bedrijfsgebouwen te voorkomen.