3 juli 2020 Meer nieuws

Online verkoop bloemen en planten piekt

Consumenten kochten in maart, april en mei veel meer online bloemen, heeft ABN Amro uitgezocht. Het gaat om een verkoopstijging van respectievelijk 160, 270 en 130 procent. De bank verwacht dat het online kanaal ook na de crisis populair blijft.

De Nederlandse sierteeltsector is direct na het uitbreken van de coronacrisis hard getroffen, maar dankzij de online verkoop bleef de omzet ‘enigszins op peil’, stelt de bank. De export van bloemen en planten daalde - volgens cijfers van Floridata -  zowel in maart (-32 procent) als april (-38 procent) sterk. Buitenlandse afzetmarkten gingen dicht en de vraag stokte.

Inmiddels is sprake van een bescheiden herstel, noteert ABN Amro. ‘In mei krabbelde de export enigszins op en lag de uitvoer van planten zelfs 7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van bloemen daalde echter nog fors met 19 procent, waardoor ook in mei de totale export nog daalde.’ Gedurende de lockdown ging volgens Floridata een totale exportwaarde van 500 miljoen euro verloren. De export naar Italië is met 70 procent krimp het hardst getroffen.

‘Snijbloem gevoelig voor schommelingen’

De bank houdt wel rekening met een recessie in afzetmarkten, die herstel in de tweede helft van het jaar dwars kan zitten. ‘Vooral de verkoop van snijbloemen is gevoelig voor economische schommelingen’, waarschuwt de bank.

In de belangrijke afzetmarkten van de Nederlandse sierteeltsector ziet de bank pas in de tweede helft van 2021 herstel van de economie. “De recessie kan in deze markten in de tweede helft van 2020 en in de eerste maanden van 2021 voor een lagere vraag zorgen. Wel is de situatie anders dan bij de vorige crisis. Bedrijven in de sierteelt zijn beter georganiseerd, waardoor ze vraaggerichter kunnen produceren”, vertelt Nadia Menkveld, sectoreconoom Agrarisch van ABN Amro. “De daling in de verkoop van pot- en tuinplanten was in maart en april veel minder groot dan bij snijbloemen. Doordat deze producten veel minder last hebben van conjuncturele schommelingen, verwachten we dat de export van pot- en tuinplanten ook tijdens de recessie robuuster is.”