17 januari 2020 Meer nieuws

Online steun voor kringlooplandbouw

LTO Noord biedt een online cursus aan over kringlooplandbouw in Zuid-Holland. Deze is gratis en begint 21 januari.

De online cursus maakt onderdeel uit van het LTO Noord-project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland. De cursus is voor Zuid-Hollandse agrariërs, maar ook voor adviseurs, beleidsmakers, studiegroepen en leraren kunnen zich aanmelden.

Meer informatie en aanmelden

Gedurende vier weken zijn er dagelijks nieuwe filmpjes, animaties en links naar interessante artikelen. Aan de deelnemers de vraag om hierover na te denken, erover in discussie te gaan en te bekijken wat dit voor het eigen bedrijf betekent. Het kost de deelnemer tien tot twintig minuten per dag.

De cursus is eenmalig kosteloos. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op: www.onlinekringloopcoach.nl.

Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

LTO Noord is gestart met regionale ‘Vruchtbare Kringloop’-projecten. Deze bieden agrarische ondernemers handvatten om samen te werken, de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren en hun bedrijf te verduurzamen. In het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland staan een efficiënte benutting van mineralen, beter bodembeheer, een goede energiebalans en de biodiversiteit in en om de agrarische sector vergroten centraal.