26 juli 2019 Meer nieuws

Gratis online cursus veredeling bloembollen

De Bollenacademie heeft een gratis online cursus Veredeling van bloembollen gemaakt. Alle aspecten van de veredeling komen aan bod, waaronder het opzetten van een veredelingsprogramma, het slechten van kruisingsbarrières en het registreren van nieuwe cultivars.

De cursus sluit aan bij de online cursussen over het telen, broeien en verhandelen van bloembollen en bij het boek ‘De veredeling van bloembollen’ dat te bestellen is via de webshop van het Ontwikkelcentrum. De cursus is te volgen op de website van de Bollenacademie.

De cursus is bedoeld voor studenten en docenten in het groen onderwijs, maar ook voor mensen die werkzaam zijn in de bloembollensector en andere geïnteresseerden. De gratis cursus bevat verschillende filmpjes van met name de veredeling van tulpen.

Bij andere technieken en eisen hoort nieuwe kennis 

André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie: “Het sortiment bloembollen verandert constant, bij het ene bolgewas sneller dan bij het andere. Ook de veredelingstechnieken veranderen. Bij nieuwe technieken hoort ook nieuwe kennis. Daarnaast veranderen ook de eisen van consumenten en producten. Een mooie bloem blijft uiteraard het uitgangspunt, maar er komen steeds meer factoren bij. Klimaatverandering en een steeds smaller pakket aan gewasbeschermingsmiddelen vragen bijvoorbeeld om bollen die van nature weerbaar zijn. Succesvolle veredeling is en blijft de basis van een gezonde bloembollensector.”

Project Studiebol

Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Met de cursus veredeling wil de Bollenacademie de kennis over de veredeling vastleggen en voor iedereen beschikbaar te maken.

De stichting is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies. De online cursus Veredeling van bloembollen wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Foto: Stichting Bollenacademie