12 maart 2019 Meer nieuws

Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) moet wetenschappelijk onderzoek naar de giftigheid van glyfosaat en de mate van kankerverwekkendheid openbaar maken. Het besluit van de EFSA om deze geheim te houden, is vernietigd door het Gerecht van de Europese Unie.

Het gerecht geeft aan dat burgers het recht hebben om te weten wat de gevolgen zijn als de stof in het milieu terechtkomt. De zaak was onder meer door groene Europarlementariërs aangespannen. Volgens de EFSA zou de openbaarmaking de commerciële en financiële belangen van de industrie ernstig schaden. In dit geval vinden de rechters het belang van het publiek om toegang tot informatie te hebben belangrijker dan dat van onder meer Monsanto, dat het glyfosaathoudende middel Roundup maakt.

Kankerverwekkend of niet?

Over glyfosaat is de laatste jaren veel ophef. Volgens sommige partijen is de stof kankerverwekkend, zoals het internationaal Centrum voor Kankeronderzoek. Volgens de EFSA is dat niet het geval. Sinds 2002 is de werkzame stof toegestaan in de EU. De Europese vergunning voor de stof werd in 2017 met vijf jaar verlengd.

De EFSA heeft twee maanden de tijd om in hoger beroep te gaan.