5 maart 2019 Meer nieuws

Onderzoek WUR naar knelpunten verminderen gewasbescherming

Wageningen Universiteit zoekt bollentelers die mee willen doen aan het onderzoek naar de problemen met vergroening van de gewasbescherming. Promovendus Lieneke Bakker onderzoekt bedrijfssystemen. Ze wil weten welke kansen en belemmeringen telers zien als ze binnen twee jaar hun gebruik van deze middelen willen verminderen.

"Het terugdringen van het gebruik van de meest milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen - middelen die onkruid, ziekten en plagen in de landbouw beheersen - kan bijdragen aan deze vergroening. Maar het is niet altijd gemakkelijk om het gebruik te verminderen", zegt Lieneke Bakker, promovendus bij Farming Systems Ecology van Wageningen University.

Online vragenlijst

Via online vragenlijst zoekt ze uit hoe gedacht wordt over de reductie van middelengebruik. Tevens moet duidelijk worden hoe telers het best worden ondersteund bij het terugdringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een kleine 8000 bedrijven in de akkerbouw, groente-, fruit- en bollenteelt. De bollensector is volgens WUR nog amper vertegenwoordigd onder de ruim 600 telers die de lijst inmiddels hebben ingevuld. De vragen en stellingen gaan onder meer over het belang dat de telers aan reductie hechten, de mogelijkheden en de mening van de omgeving.   

Gratis rapport

Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy heeft meegewerkt aan de vragen- en stellingenlijst. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot een individuele ondernemer. Alle deelnemers aan het onderzoek krijgen een volledig rapport van de onderzoeksresultaten, als ze dat willen. Ook worden vijftig digitale cadeaukaarten voor Bol.com verloot.