23 juni 2020 Meer nieuws

Onderzoek systeemsprong Zantedeschia

Bij het onderzoek 'systeemsprong Zantedeschia' wordt er dit jaar vooral onderzocht wat het effect is van diverse kleuren ledverlichting en de invloed van EC op de knolgroei. Dit meldt Wageningen University & Research.

Het onderzoek richt zich op het schoner en duurzaam telen Zantedeschia-bloembollen. Het doel is om met een éénrichting systeem te starten met schoon uitgangsmateriaal en dit versneld door te telen onder beschermde en optimale omstandigheden. Op het laatst wordt de bol dan buiten afgeteeld. Hiermee moet het nadeel dat de gewone cyclus nu heeft, namelijk het telkens hergebruiken van eigen plantmateriaal als uitgangsmateriaal en daarmee telkens ziekten en plagen meenemen in de vervolgteelt, worden ondervangen.

Vermeerdering verhogen en teelt versnellen

Het onderzoek bij Zantedeschia richt zich op twee aspecten: de vermeerdering en de teelt in de kas. Omdat er onder beschermde omstandigheden geteeld gaat worden, zullen de teeltkosten hoger komen te liggen. Om de teelt toch rendabel te houden moet dus of de vermeerderinscapaciteit worden verhoogd of de teelt versneld. Op deze twee zaken richt het onderzoek zich dan ook. Gekeken wordt hoe efficiënter geparteerd kan worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat er meer knoppen uitgroeien. Dit alles met als doel meer nakomelingen per knol.

Voor versnelling van de teelt wordt er dit jaar vooral onderzoek gedaan naar het effect van diverse kleuren ledverlichting en de invloed van EC op de knolgroei. Dit wordt gedaan in de kas met weefselkweekmateriaal en partjes.

PPS Fundamentele systeemsprong

De PPS Fundamentele systeemsprong is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. Binnen dit project zijn er vier werkpakketten met de focus op tulp, narcis, Zantedeschia en Hippeastrum.

De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin & Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland.

Fotocredit: Wageningen University & Research