10 juni 2021 Meer nieuws

Onderzoek naar winnen CO2 uit buitenlucht

TNO heeft een aantal technieken geselecteerd om CO2 uit buitenlucht te halen en een aantal bedrijven geselecteerd die aan deze technieken werken. Het instituut gaat nader analyseren of deze technieken in de toekomst interessant zijn voor toepassing in de glastuinbouw. 

In de zoektocht naar externe CO2-bronnen is de optie om CO2 uit buitenlucht te halen mogelijk op termijn een interessant techniek. Hiervoor is een project gestart door TNO in het kader van het programma Kas als Energiebron. TNO is een de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.

Analyse van ‘Air Capture technieken’

Het doel van dit project is om een analyse te geven van ‘Air Capture technieken’ en de verschillende bedrijven die daar mee bezig zijn. Het moet een goed beeld geven of en welke techniek interessant is voor de glastuinbouw en wat er moet gebeuren om de techniek verder te brengen.

In een eerste bijeenkomst met de telers uit de begeleidingscommissie is de eerste analyse van de verschillende technieken besproken. Er is een lijst met meer dan tien verschillende bedrijven en technieken opgesteld, die met CO2-afvangst uit buitenlucht bezig zijn.

Selectie

Tijdens deze eerste bijeenkomst is een eerste selectie gemaakt van technologieën om die nader te analyseren op het elektriciteits- en warmtegebruik, de grote of ‘voetafdruk’ van de installatie, investeringskosten, hoe ver de techniek is in de ontwikkeling en uiteraard de uiteindelijke kostprijs van de CO2.