26 mei 2020 Meer nieuws

Onderzoek NVWA naar overtreding regels spuiten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat uitzoeken waarom siertelers en andere buitengewassentelers zich minder aan de regels houden bij het gebruik van middelen. Daar is de overheid deels debet aan, stelt coördinator gewasbeschermingsmiddelen Peter Smits van de KAVB.

Dat kondigt de NVWA aan na het evalueren van de controles van vorig jaar. Uit de 121 controles blijkt dat 67 procent zich aan de regels houdt. In 2016 was dit nog 89 procent in de bloembollenteelt en 80 procent in de buitenteelten.

Driftreductie

Er is gekeken naar het gebruik van de juiste technieken bij bespuitingen. Tijdens de controles bleek dat telers bijvoorbeeld onvoldoende of geen driftreducerende maatregelen namen. Bij 31 procent van de neerwaartse bespuitingen en bij 42 procent van de op- en zijwaartse bespuitingen is een boete uitgedeeld of schriftelijke waarschuwing gegeven voor één of meerdere overtredingen. Opwaartse en zijwaartse bespuitingen vinden met name in de fruit- en boomteelt plaats.

'Verzachtende omstandigheden'

"We nemen deze cijfers serieus, maar er zijn wel verzachtende omstandigheden voor de telers", stelt coördinator gewasbeschermingsmiddelen Peter Smits van de KAVB. "De regels voor de driftbeperking en drukregistratie zijn lang onduidelijk geweest. Ook was lang het doppenaanbod zeer beperkt, omdat het testcentrum in Wageningen achterliep." In een aantal gevallen ontbraken inderdaad de juiste doppen of voldeed de veldspuit om andere redenen niet aan de regels, meldt het NVWA.

Strenger

De inspectiedienst plaatst als kanttekening dat regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de afgelopen jaren strenger geworden. ​​​​Smits: "Telers hebben door gebrek aan duidelijkheid ook gewacht met investeren in een nieuwe spuit. Daar bovenop komt dat telers zich geconfronteerd zien met een groeiend aantal middelen dat vrij plotseling uitsluitend met de strengste driftreductiemaatregelen mag worden gebruikt. Daar heeft nog niet iedereen een machine voor." 

Naleving verbeteren

De NVWA wil weten waarom het aantal telers dat zich niet aan de regels houdt is toegenomen, om met die kennis de naleving van de regels te verbeteren. Ondertussen zetten de inspecteurs hun werk voort, waarschuwt de dienst. Volgens Smits doen de bollentelers het steeds beter en doet de sector er alles aan om aan de regels te voldoen. "Dat blijkt ook uit de bevindingen van de waterschappen, maar het kan natuurlijk altijd beter."