18 april 2019 Meer nieuws

Onderzoek naar verticale tuinbouw

De afdeling Glastuinbouw van Wageningen University & Research gaat samen met de TU Delft uitzoeken of verticale tuinbouw mogelijk is. Behalve naar productie, wordt naar water-, energie- en CO2-verbruik gekeken en naar restwarmtegebruik. Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn.

De behoefte aan water en CO2 is volgens WUR bij verticale tuinbouw vele malen lager dan in een 'traditionele' kas. Dat geldt niet voor het koelen en verwijderen van vocht uit het binnenklimaat. De hoge interne warmtelast en het gebrek aan  natuurlijke ventilatie zorgen voor een hoge behoefte aan koeling, en dus voor veel restwarmte. De vraag is volgens WUR of deze restwarmte ook gebruikt kan worden in de stedelijke omgeving.

Stappen

Wageningen University & Research en de TU Delft rekenen de haalbaarheid van verticale tuinbouw in vijf stappen door. Eerst wordt uitgezocht wat planten doen met energie in een gesloten teeltsysteem, daarna wordt de energievraag becijferd. Vervolgens kijken de onderzoekers naar optimalisatie van het energieverbruik en de intergratie van het tuinbouwbedrijf in de stad. Tot slot wordt alles op een rij gezet om de financiële haalbaarheid na te gaan. Staay Food Group, Westland Infra en de Top Sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen betalen mee aan het onderzoek.

Foto: Marga van der Meer