28 november 2019 Meer nieuws

Onderzoek naar veiligheid zelfbouwmachines

Om bedrijven in de sector Open Teelten te helpen risico’s bij zelfbouwmachines te vermijden doet Stigas een onderzoek. Dit gebeurt middels een enquête.

Stigas komt regelmatig op bedrijven waar machines gebouwd of verbouwd worden. Dit worden ook wel ‘zelfbouwmachines’ genoemd. Aan het bouwen of verbouwen van machines zitten risico’s. Denk aan een financieel risico: de CE-markering vervalt meestal nadat er door de eigenaar een aanpassing aan de machine is aangebracht. Dit kan consequenties hebben voor de verzekering van de machine of het werktuig. Een aanpassing kan de machine niet alleen efficiënter, maar ook onveiliger maken.

Ongelukken met machines

Binnen de agrarische sector gebeuren de meeste ongelukken met machines. Vaak gaat het om contact met bewegende delen. Bijvoorbeeld doordat de afscherming of de beveiliging ontbreekt. Om bedrijven in de sector Open Teelten te helpen deze risico’s te voorkomen doet Stigas onderzoek. Op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties brengen het in kaart: 

  • welke aanpassingen en nieuw gebouwde machines en werktuigen er in de sector voorkomen;
  • hoe bedrijven hiermee omgaan.

Enquête invullen

Ondernemers kunnen een enquête invullen. Dit kost ongeveer tien minuten. Stigas verloot onder de deelnemers cadeaubonnen van 50 euro. Verder ontvangen deelnemers het boekje VGM-eisen bij aanschaf machines.