11 maart 2022 Meer nieuws

Onderzoek naar lekken in kassen

Eerder onderzoek bij drie glastuinbouwbedrijven naar lekstromen schiet tekort. Daarom wordt in opdracht van de Stichting Kennis in Je Kas een nieuw onderzoek uitgevoerd naar lekken en emissie van voedingsstoffen en middelen naar oppervlaktewater in de glastuinbouw.

Lekken zijn aanwezig en meetbaar, zo blijkt uit het onderzoek bij de drie bedrijven. Dit onderzoek is te klein en te kort om er conclusies uit te trekken, maar het is wel aanleiding voor een uitgebreider vervolg. Nu wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op de omvang van de lekkages, de invloed daarvan op de waterkwaliteit en op de mogelijkheden om lekkage te voorkomen.

'Paar honderd kubieke meter water verlies'

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is nog onvoldoende verbeterd. Lekkages spelen mogelijk een rol bij het stagneren van de verbetering van de waterkwaliteit. De stichting heeft samen met de overheid geld op tafel gelegd voor onderzoek naar de lekkages. Lekkages van glastuinbouwbedrijven zijn volgens de stichting niet altijd zichtbaar, maar ze kunnen wel zorgen voor het jaarlijkse verlies van ‘een paar honderd kubieke meter water per hectare per bedrijf’. Zo kunnen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen.