22 oktober 2021 Meer nieuws

Onderzoek naar lekkages in glastuinbouw

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft begin oktober goedkeuring gegeven aan het project ‘Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw’. Het onderzoek moet leiden tot maatregelen om lekkage te voorkomen en daarmee de waterkwaliteit om de kas te verbeteren.

Het project valt onder het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof en moet inzicht geven in de rol van lekkages op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. In de regio’s Westland en Oostland zijn er namelijk signalen dat lekkages vanuit kassen mogelijk een verdere verbetering van de waterkwaliteit in de weg staan.

Uitbreiding pilot

Met financiering van de overheid is eerst een pilot uitgevoerd naar lekkage bij drie glastuinbouwbedrijven. Daaruit bleek dat lekstromen meetbaar zijn en aanwezig, maar niet te koppelen zijn aan een bepaalde type teelt, de ouderdom van de kas of de geografische ligging. In het vervolgonderzoek worden de metingen bij de drie bedrijven uit de pilot voortgezet en vier bedrijven toegevoegd. Het gaat om zes bedrijven die telen op substraat en een in de grond. Het project wordt uitgevoerd door Ecorys Nederland en Witteveen+Bos.