26 februari 2019 Meer nieuws

Onderzoek invloed mengteelt en strokenteelt op biodiversiteit

Wageningen University & Research (WUR) start een nieuw onderzoeksproject om te zien in welke mate verschillende typen mengteelt en strokenteelt kunnen bijdragen aan een toename van biodiversiteit bovengronds.

Bij meng- en strokenteelten worden verschillende gewassen in naast elkaar gelegen stroken geteeld. Het onderzoek moet duidelijk maken of bij een uitbreiding van het productiegebied met deze teeltwijzen van mengteelt en strokenteelt een betere leefomgeving ontstaat voor hogere soorten, zoals akkervogels en kleine zoogdieren. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald in praktische handvatten voor boeren en adviseurs.

Onderzoek strokenteelt loopt al langer

Eerder toonde onderzoek al aan dat strokenteelt nuttige insecten het hele jaar door voldoende voedsel en schuilmogelijkheden biedt. Onderzoekers van WUR zijn al acht jaar bezig met strokenteelt. In het nieuwe onderzoek monitoren onderzoekers de bovengrondse biodiversiteit en introduceren ze bijvoorbeeld ook inheemse zeldzame planten in de bloemenstrook.