24 mei 2022 Meer nieuws

Onderzoek aaltjesbestrijding via bodembeheer

Een brede vertegenwoordiging in en om de bollensector is gestart met een onderzoek naar een aanpak van aaltjes. Bodembeheer is daarbij de sleutel, maar de reizende kraam maakt het ingewikkeld. In de publiek-private samenwerking Bollen@Bodem&Aaltjes wordt naar oplossingen gezocht.

Om de teelt van bloembollen te verduurzamen is niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig, ook de grond waarin de bollen na de opkweek groeien moet schoon zijn. Uitdaging bij integraal bodembeheer is dat de grond vaak gehuurd wordt. In het project 'PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt' wordt gewerkt aan een methode om de grond duurzaam te verbeteren, zodat vooral aaltjes geen kans meer hebben.

Gegevens grond delen

In dit project werken Wageningen University & Research, Vertify en andere kennisinstellingen, Greenports, brancheorganisaties KAVB en BO Akkerbouw, onderwijs, adviseurs en toeleveranciers samen. Op basis van het Bodem Kwaliteitsplan (BKP) maakt WUR een manier waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren, ook als het gaat om een huurperceel. Idee is dat gebruikers over een langere periode beschikbare data over de grond met elkaar delen, zodat de gebruikers van de percelen slimme bouwplannen maken, die op maat gesneden zijn voor de problemen van het bewuste perceel. Aaltjes zijn vaak een probleem, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector.

Inundatie zware grond

Voor het project wordt aanvullend onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, beheersing van stengelaaltjes met inundatie op zware grond en naar een beheersingsstrategie voor Trichodoriden (zogenoemde vrijlevende aaltjes). Kennis uit andere onderzoeken in bijvoorbeeld de akkerbouw wordt daar ook bij gebruikt.

Huurder en verhuurder

Al die kennis bij elkaar moet leiden tot een nieuwe aanpak, die huurder en verhuurder samen kunnen gebruiken. Om het handzaam aan te bieden, komen workshops en digitale lessen beschikbaar. Het geld voor dit project wordt geleverd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB, bemiddelingsbedrijven Hobaho, CNB, IGH en FTB, Anthos, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Duin- & Bollenstreek en de Keukenhof. De uitvoering is in handen van de businessunits Glastuinbouw & Bloembollen en Open Teelten van Wageningen University & Research door en Vertify.