13 september 2018 Meer nieuws

Onderscheiding voor Hagelunieman Koeckhoven

Bernard Koeckhoven mag zich Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hij heeft woensdag bij zijn afscheid van verzekeraar Achmea de koninklijke onderscheiding gekregen van burgemeester Agnes van Ardenne van Westland. 

'Belang agrariërs voorop'

Koeckhoven werkte sinds 1998 Achmea, in de agrarische sector bekend van Interpolis, Avéro Achmea en Hagelunie. Samen met de sector op zocht hij naar oplossingen en innovaties voor agrarische risico- en continuïteitsvraagstukken, luidde de motivatie voor de versierselen. 'Het belang van de boeren en tuinders stond hierbij altijd voorop. Kennisdeling tussen ondernemers en agrarisch gerelateerde bedrijven heeft Koeckhoven steeds op zijn agenda staan.' Ter gelegenheid van zijn afscheid is een symposium gehouden in het World Horti Center, waarbij Koeckhoven de leerstoel ‘Innovation in Horticulture’ heeft gepresenteerd.

Zomerbloemententoonstelling

Koeckhoven is ook bestuurlijk actief voor diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Vrienden van het Nationale Veeteeltmuseum, Stichting Ons Erf, Comité van Aanbeveling van de Nationale Zomerbloemententoonstelling en hij was lid Raad van Commissarissen LTO-Groeiservice.