11 februari 2020 Meer nieuws

Ondernemers stellen meer vragen aan Werkgeverslijn

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw beantwoordde 3.720 vragen van agrarische werkgevers in 2019. Dat is 11% meer dan het jaar daarvoor. Veel vragen werden gesteld over de private aanvulling ww (PAWW) en de Web Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Steeds meer werkgevers weten de Werkgeverslijn als het aanspreekpunt voor cao en arbeidszaken te vinden. Door een financiële bijdrage van Colland Arbeidsmarkt kan iedere agrarische werkgever hier gratis gebruik van maken. De meeste vragen kwamen vanuit de glastuinbouwsector en de open teelten.

Cao’s en wetgeving

Het aantal vragen dat de Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt, wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in cao’s en wetgeving. Op cao-gebied was 2019 een relatief rustig jaar. Alleen voor de Glastuinbouw is halverwege het jaar een nieuwe cao afgesloten. “De veranderingen in die cao vielen qua impact voor de meeste werkgevers mee. De vragen die gesteld werden gingen over de verrekening van de vrijwillige loonsverhoging, weekafrekening en de wijzingen omtrent functiewaardering,” vertelt Diana Eleveld, adviseur cao en arbeidsrecht van de Werkgeverslijn.

PAWW

Nieuwe regelingen en wetgeving zorgden voor een stijging van het aantal vragen ten opzichte van vorig jaar. De Werkgeverslijn kreeg veel vragen over de regeling PAWW, die per 1 januari 2019 werd ingevoerd. Eleveld: “De vragen van werkgevers gingen in eerste instantie over het doel en de verplichting van de regeling: waar is het voor en waarom moeten wij hieraan deelnemen? Verderop in het jaar gingen de vragen met name over de bereikbaarheid van de stichting PAWW en kregen we veel opmerkingen over de administratieve verwerking van de regeling.”

WAB

Zo tegen het einde van het jaar kwamen er steeds meer vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), met name over de veranderingen inzake de WW-premie en het vaste aanbod voor oproepkrachten. Werkgevers waren zich aan het voorbereiden op de grote veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Eleveld licht toe: “Er werd veel gevraagd naar de verplichting voor het hebben van een schriftelijke arbeidsovereenkomst om te lage WW-premie te mogen toepassen. Maar nog meer werd er gevraagd naar hoe de nieuwe regels toegepast moeten worden voor oproepkrachten. Het werken met een vaste arbeidsomvang is voor werkgevers soms lastig omdat ze te maken met weersinvloeden en seizoensmatige teelten.”